Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Δ. ΜΕΣΣΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Δ. ΜΕΣΣΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Δ. ΜΕΣΣΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. Δ. ΜΕΣΣΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
  • Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών –Ψηφιακής Σύγκλισης – Παιδείας και δια Βίου Μάθησης κ. Δημητρίου Μεσσαλά καιμελών του Συλλόγου Γονέων του 3ου Λυκείου Πύργου σχετικά με το φλέγον ζήτημαπου έχει ανακύψει στην λειτουργία του σχολείου και που αφορά τον αριθμό τωντμημάτων που δημιουργήθηκαν ,με αποτέλεσμα σε έκαστο τμήμα να φοιτούν 25 και26 μαθητές.
  • Συγκεκριμένα ενώ με βάση τον αρχικό προγραμματισμό του σχολείου ήδη από τοτέλος της προηγούμενης σχολικής περιόδου (Ιούνιος του 2019) και την ολοκλήρωσητων ηλεκτρονικών εγγραφών , αριθμούσε 82 νέους μαθητές, αριθμός που επέτρεπε τοσχηματισμό 4 τμημάτων στην α΄ λυκείου και με την έναρξη της τρέχουσας σχολικήςπεριόδου προχώρησε και η αντίστοιχη κατανομή γνωστικών αντικειμένων με τουςαντίστοιχους εκπαιδευτικούς στα 4 τμήματα , από την 1η Σεπτεμβρίου οπότε καιξεκίνησε η διαδικασία μετεγγραφών που μείωσαν τους μαθητές σε 77,δημιουργήθηκαν εν τέλει 3 τμήματα με αριθμό μαθητών 25 και 26 σε έκαστο από αυτά .
  • Το συγκεκριμένο σχολείο λειτουργεί ως Σ.Ε.Π.Π.Ε. ( Σχολεία Εφαρμογής ΠιλοτικώνΠρογραμμάτων Εκπαίδευσης ) , δηλαδή δεν υπάρχουν αίθουσες τμημάτων αλλάαίθουσες μαθημάτων , οι οποίες είναι εξοπλισμένες με το ανάλογο εργαστηριακό καιεκπαιδευτικό υλικό. Τα μέλη του Συλλόγου αφού ανέφεραν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο την κατάστασησχετικά με την λειτουργία του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους και επέδωσαν σεαυτόν την διαμαρτυρία – καταγγελία του Συλλόγου τους , ζήτησαν την βοήθεια και τηνστήριξη του στην ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης και την λειτουργία 4τμημάτων στην Α΄ Λυκείου , ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τηςεκπαιδευτικής διαδικασίας , παρόλο που η εκπαιδευτική λειτουργία των σχολείων δεναποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου .
  • Η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Αντιγόνη Αργυροπούλου , εκ μέρους του Δ.Σ. τουΣυλλόγου δήλωσε: « Καταρχήν θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε , τον Δήμαρχο κ.
  • Αντωνακόπουλο και τον κ. Μεσσαλά προσωπικά για την άμεση ανταπόκριση του σεκάθε ανάγκη του σχολείου μας και σε κάθε αίτημα συντήρησης, επισκευής ή καιανανέωσης στοιχείων του κτιρίου.
  • Μετά τις αντιδράσεις των παιδιών μας , τουΣυλλόγου Διδασκόντων του 3ου Λυκείου και εμείς αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμεγια την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο σχολείο μας και βλάπτει το παιδαγωγικόκαι διδακτικό έργο σε βάρος των παιδιών μας. Απευθυνθήκαμε στον κ. Μεσσαλάζητώντας και την δική του συνδρομή για την αντιμετώπιση του προβλήματος , παρόλοπου δεν είναι δική του αρμοδιότητα» .
  • Ο Αντιδήμαρχος κ. Μεσσαλάς από την πλευρά του δήλωσε : « Υποδέχθηκασήμερα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του 3ου Λυκείου , που με ενημέρωσαν σχετικά μετην κατάσταση του σχολείου τους . Πρόκειται για ένα δίκαιο αίτημα των γονέων και τωνμαθητών αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων το οποίο θα πρέπει να λυθεί προς τηνσωστή κατεύθυνση . Στο συγκεκριμένο σχολείο , που λειτουργεί πιλοτικά , έστω και κατ’ εξαίρεση θαπρέπει να λειτουργήσουν 4 τμήματα στην Α΄ Λυκείου , ώστε να διασφαλιστεί ηεύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας , αφού αυτός ήταν και ο αρχικόςπρογραμματισμός . Τμήματα των 25-26 μαθητών δεν μπορούν να εκπαιδευτούν ορθά στις αίθουσεςβασικών γνωστικών αντικειμένων , με συνέπεια να προκύπτουν πολύ σοβαράπροβλήματα τόσο στην ασφάλεια των μαθητών όσο και στην υλοποίησης τηςεκπαιδευτικής διαδικασίας . Θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε το σχολείο ώστε να συνεχίσει να λειτουργήσει μεαυτό τον πιλοτικό τρόπο . Από την πλευρά μου θα αποστείλω και εγώ έγγραφο- αίτημα προς τους αρμόδιουςφορείς με σκοπό την ενίσχυση του δίκαιου αιτήματος των γονέων και των μαθητών καιγενικά θα παράσχω κάθε δυνατή συνδρομή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου .
  • Τέλος και ο Δήμαρχος Πύργου κ. Αντωνακόπουλος αλλά και εγώ προσωπικά θαβρισκόμαστε δίπλα σε κάθε δίκαιο αίτημα που αφορά την ορθή λειτουργία των σχολείωνκαι την ομαλότερή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας » .

Κοινοποιήστε το: Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: