Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Οι πρακτικές και τα εργαλεία για να αποδίδει οικονομικά η καλλιέργεια πυρηνόκαρπων
Οι πρακτικές και τα εργαλεία για να αποδίδει οικονομικά η καλλιέργεια πυρηνόκαρπων

Οι πρακτικές και τα εργαλεία για να αποδίδει οικονομικά η καλλιέργεια πυρηνόκαρπων

Κατά τον σχεδιασμό εγκατάστασης ενός οπωρώνα και την επιλογή υποκειμένου και ποικιλίας, ο παραγωγός πρέπει να λάβει υπόψη του τις απαιτήσεις της ποικιλίας σε ψύχος για το σπάσιμο του λήθαργου (ώρες ψύχους κάτω από 7οC), την περίοδο ωρίμανσης των καρπών, καθώς επίσης την σύσταση του εδάφους (ελαφριά έως μέσης σύσταση καλώς αποστραγγιζόμενα προτιμούνται), την δυνατότητα άρδευσης ή όχι, την ζωηράδα και την συμβατότητα μεταξύ υποκειμένου και ποικιλίας .

Πιο συγκεκριµένα, σε εδάφη µε µεγάλη κλίση τα δέντρα συνίσταται να φυτεύονται σε ισοϋψείς ή σε αναβαθµίδες, ενώ σε εδάφη επίπεδα η φύτευση γίνεται κατά τετράγωνα, κατά ρόµβους ή κατά γραµµές. Για υποκείµενα από σπορόφυτα ή ζωηρής ανάπτυξης συνήθως επιλέγεται η φύτευση κατά τετράγωνα, όπου τα δέντρα τοποθετούνται στις κορυφές τετραγώνου ή κατά ρόµβους (30-40 δέντρα/στρέµµα).

Σε τέτοια συστήµατα, τα δέντρα διαµορφώνονται σε ελεύθερα κύπελλα ή κυπελλοπυραµίδα. Σε περίπτωση που τον παραγωγό τον ενδιαφέρει η αύξηση του βαθµού µηχανοποίηση της καλλιέργειας, θα πρέπει να επιλέγεται συνδυασµός της φύτευσης των δέντρων κατά γραµµές, µε σχήµατα µόρφωσης που επιτρέπουν την µονόπλευρη ανάπτυξη της κόµης, όπως ελεύθερη ή κανονική παλµέτα, ατρακτοειδή θάµνο, οπωρώνα λιβάδι ή µονόκλωνο (κερασιά).

Στο γραµµικό σύστηµα φύτευσης, οι αποστάσεις µεταξύ των δέντρων επί της γραµµής είναι µικρότερες από ότι οι αποστάσεις µεταξύ των γραµµών. Για την επίτευξη πυκνής φύτευσης (90-150 δέντρα/στρέµµα, 5 x 1-3 µέτρα), µε υψηλές αποδόσεις και πρώιµη είσοδο σε καρποφορία τα δέντρα διαµορφώνονται σε σχήµα ύψιλον ή V. Σε αυτό το σύστηµα η κόµη του δέντρου αποτελείται από 2 κύριους βραχίονες που σχηµατίζουν γωνία 25-30 µοιρών σε κάθε πλευρά, και ξεκινά κοντά στο έδαφος σε ύψος 60 εκατοστών. Η µορφή αυτή φύτευσης των πυρηνόκαρπων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµα και σε θερµοκήπια για την καλλιέργεια ροδακινιάς, αλλά χρειάζεται σύστηµα υποστήριξης των δενδρυλλίων κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης, ενώ η παραγωγικότητα των δέντρων αυξάνεται ως τον έκτο χρόνο της ηλικίας τους.

Κοινοποιήστε το: Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: