Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Αυξημένη στο 36,5% από 25% η προσαύξηση δικαιωμάτων νεαρών γεωργών για την πληρωμή του 2020
Αυξημένη στο 36,5% από 25% η προσαύξηση δικαιωμάτων νεαρών γεωργών για την πληρωμή του 2020

Αυξημένη στο 36,5% από 25% η προσαύξηση δικαιωμάτων νεαρών γεωργών για την πληρωμή του 2020

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο με τίτλο : «Καθορισμός συντελεστή για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2020», αποφασίστηκε συγκεκριμένα : «Ο καθορισμός του συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας, για το έτος αιτήσεων 2020 σε 36,5%».

Ποιοι θεωρούνται γεωργοί νεαρής ηλικίας

Για τις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι όσοι:

  • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης
  • είναι ηλικίας έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης

Έτσι, για το έτος υποβολής 1ης αίτησης το 2020, ως νέοι/-ες γεωργοί θεωρούνται:

  • όσοι/-ες γεννήθηκαν από 01.01.1980 έως 31.12.2002
  • το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας τους ταυτίζεται με το έτος που έχουν υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης από το έτος 2015 και μετά

 

Η σχετική απόφαση είναι
διαθέσιμη εδώ

Επίσης, γεωργοί νεαρής ηλικίας είναι τα φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν στο καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας τα έτη 2016 – 2019.

Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% έως 50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο/η γεωργός. Φέτος λοιπόν αποφασίστηκε για πρώτη φορά να είναι υψηλότερο του 25% και έφτασε το 36,5%.

Κοινοποιήστε το: Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: