Νέα για τον Πύργο,την Ηλεία,την Πελοπόννησο,τον κόσμο όλο!
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ:Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – TA ΘΕΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ:Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου - TA ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ:Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου – TA ΘΕΜΑΤΑ

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 15215 /8-11-2019 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη  για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 12η  του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Ανακήρυξη Προέδρου της Δημοκρατίας Κου Παυλόπουλου Προκόπη, σε Επίτιμο   Δημότη Λεχαινών (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Λέντζας Ιωάννης
  2. Τροποποίηση της αριθ. 233/2019 απόφασης του δ.σ. με θέμα: «Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.  του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την επωνυμία:  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  3. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Αντιπρόεδρο (άρθρο 242-π1 Ν. 3463/2006)  του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης » (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  4. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο (άρθρο 242-π1 Ν. 3463/2006)  του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης & Παιδείας» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  5. Ανάκληση της αριθ. 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002101». (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
  6. Αναμόρφωση ισχύοντος   προϋπολογισμού  του Δήμου οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)
  7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο Δίκτυο πόλεων με λίμνες (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  8. Τοποθέτηση ανεμοφρακτών σε υφιστάμενη πέργκολα της πλατείας Αγίου Δημητρίου Λεχαινών (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας  Κος Κεκάτος Διονύσιος)
  9. Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», σχετικά με Ωρίμανση Μελετών  ΕΕΛ  & ΔΑ Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας» (Εισηγητής: Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας Κος Τσουραπάς Γεώργιος)

                                                                                                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                         ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κοινοποιήστε το: Διαβάστε Επίσης

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: